1.0 PERMOHONAN (ORANG AWAM)

 

 

1.1              BORANG PERMOHONAN

 

BIL

ARAHAN

KEPUTUSAN

1.

Sila klik pada imej berikut:


Paparan awal borang permohonan (syarat kelayakan permohonan) akan dipaparkan:2.

‘Scroll’ pada bahagian akhir paparan syarat dan tekan butang SETERUSNYA:

 

Peringatan akan dipaparkan:

 

 

3.

Tekan butang OK untuk meneruskan borang permohonan:

 

Borang permohonan akan dipaparkan:

 

 

4.

Pastikan permohonan oleh Pelajar (semakan akan berdasarkan no kad pengenalan pemohon). Kemudian isikan maklumat dalam bahagian MAKLUMAT PELAJAR selengkapnya dan tekan butang SETERUSNYA :

 

a.        Sekiranya maklumat mandatori tidak dilengkapkan, amaran berikut akan dipaparkan, tekan butang OK untuk melengkapkan maklumat:

 

b.       Sekiranya maklumat mandatori lengkap, borang bahagian BUTIR PENJAGA & MAKLUMAT TANGGUNGAN dipaparkan:

 

 

5.

a.       Isikan maklumat dalam bahagian MAKLUMAT TAMBAHAN selengkapnya dan tekan butang SETERUSNYA :

 

 

b.       Sekiranya tidak berkaitan, tekan butang SETERUSNYA:

 

Borang bahagian PENGESAHAN dipaparkan:

 

6.

a.     Klik pada butang 'SEMAKAN CETAKAN'.

b. Sekiranya terdapat pindaan cetakan, klik butang 'KEMBALI'.

c. Tanda pada bahagian , butang HANTAR akan dipaparkan, tekan butang HANTAR :

 

 

Permohonan telah dihantar dan status permohonan akan dipaparkan (sekiranya maklumat lengkap dan menepati syarat):

 

 

1.2              SEMAKAN/CETAK PERMOHONAN/CETAK BORANG SEMAKAN

 

BIL

ARAHAN

KEPUTUSAN

1.

Pada paparan login, masukkan NO KAD PENGENALAN PEMOHON dan tekan butang LOGIN


 

Menu utama pemohon akan dipaparkan :

 
2.

KES 1: Sekiranya borang permohonan belum dihantar, klik pada menu BORANG:

 

KES 2: Sekiranya borang telah dihantar, tekan pada menu STATUS untuk melihat status permohonan:

 

KES 1: Borang permohonan akan dipaparkan semula berdasarkan bahagian terakhir diisi (mengikut arahan pada Ujian 1.1)

 

KES 2: Status permohonan akan diapaparkan:

 

 

 

Maklumat status yang akan dipaparkan terbahagi kepada 4:

·         Permohonan diterima (untuk permohonan yang telah dihantar)

·         Sedang diproses (apabila pentadbir daerah mula memproses permohonan)

·         Berjaya (sekiranya permohonan Berjaya)

·         Tidak Berjaya (sekiranya permohonan tidak diluluskan)

 

3.

Untuk melihat BORANG PERMOHONAN, tekan pada link LIHAT DAN CETAK BORANG PERMOHONAN:

 

Borang permohonan yang telah dihantar akan dipaparkan:

 

 

 

4.

Untuk mencetak BORANG PERMOHONAN, ‘scroll’ pada bahagian bawah paparan dan tekan butang CETAK:

 

 

 

Borang untuk cetakan akan dipaparkan

5.

Untuk mencetak BORANG PENGESAHAN, kembali kepada menu STATUS dan tekan pada link LIHAT DAN CETAK SLIP SEMAKAN (untuk dibawa ke pejabat daerah untuk pengesahan)

 

Pilihan untuk menyimpan file tersebut akan dipaparkan. Sila simpan di folder yang berkaitan.