Harap Maaf, Tempoh Permohonan Telah Ditutup. Balik ke Utama
BORANG PERMOHONAN BANTUAN UNTUK MENAMPUNG KOS PENDAFTARAN MEMASUKI KE INSTITUTI PENGAJIAN TINGGI
BIL. SYARAT DAN PERATURAN
SENARAI INSTITUT PENGAJIAN TINGGI YANG LAYAK MEMOHON
BIL. INSTITUT PENGAJIAN TINGGI
1. TARC - Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman
2. UM - Universiti Malaya
3. AIMST - Universiti AIMST
4. UIAM - Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
5. UKM - Universiti Kebangsaan Malaysia
6. UMK - Universiti Malaysia Kelantan
7. UMP - Universiti Malaysia Pahang
8. UniMAP - Universiti Malaysia Perlis
9. UMS - Universiti Malaysia Sabah
10. UNIMAS - Universiti Malaysia Sarawak
11. UMT - Universiti Malaysia Terengganu
12. UPSI - Universiti Pendidikan Sultan Idris
13. UPNM - Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
14. UPM - Universiti Putra Malaysia
15. USIM - Universiti Sains Islam Malaysia
16. USM - Universiti Sains Malaysia
17. UNISZA - Universiti Sultan Zainal Abidin
18. UTeM - Universiti Teknikal Malaysia Melaka
19. UTM - Universiti Teknologi Malaysia
20. UiTM - Universiti Teknologi MARA
21. UTHM - Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
22. UTAR - Universiti Tunku Abdul Rahman
23. UUM - Universiti Utara Malaysia
24. WOU - Wawasan Open University